Jávorcsik Norbert, SpaceBar Consulting, Delta Vision © 2016
img/orkbb

Vágott arcú, hájas vénség lép eléd. Mélyen ülő szemei parázsként izzanak a félhomályban, ami nem lenne szokatlan, de meg mernél esküdni rá, hogy lángnyelvek lobognak tekintetében. Testét állatbőrök fedik - a meleg évszak ellenére -, és minden mozdulatára csontok koccannak egymáshoz, melyek nyakát díszítik. Vastag ruházata miatt, kellemesen savanyú, csípős testszag árad belőle, mint egy valamire való hímből. Tekintetét mereven rád szegezi. Furcsa érzés tölt el, ami puszta lényének látványából ered. -Ez nem sokon múlott! - fújtat egy nagyot. - Háborúban nagy szükség van rá - int az edény irányába -, maga Ghazga hagyományozta ránk. Nincs élő, aki ellenállna a burgash pusztító erejének. Egyetlen cseppje is üszkös salakká változtatná az egész sátrat... Remélem sikerült a borsónyi agyadba vésned! - néz rád mogorván.